LIVE-STREAM | Visdomstanden skal ud

595 

Beskrivelse

Kursus-serie i systematisk Tandfjernelse

Kursus 2: Visdomstanden skal ud…

 

Kursusindhold:

På Live-kurset vil du lære en sikker og tidseffektiv måde at fjerne lette til middelsvære visdomstænder på. I teori og LIVE kirurgisk praksis gennemgås:

 • Indikationer
 • Risikovurdering/sværhedsgrad – Radiologisk/Klinisk
 • Præoperativ procedure og information
 • Teknik 8+8;8-8
 • Beslutningstrapper
 • Incision, rouginering
 • Osteotomi
 • Deling: Normallejret, Mesioverteret, Distoverteret
 • Horisontalt lejret – 2 veje til Rom
 • Sårtoilette basale og specifikke:
 • Suturtype og Sutureringsteknik
 • Post operativ procedure
 • Antibiotika
 • Komplikationer
 • Drysocket
 • Nerveskader
 • Journal